ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันาคม 2560 ณ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม เวลา 09.00 น.