รายชื่อ และสถานะการใช้งานของ ครู บุคลากร ภายในโรงเรียน หากใช้การไม่ได้ให้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ