ΠΡΟΣΟΧΗ !! Οι οδηγίες που αντλούνται από την ιστοσελίδα αποτελούν βοήθημα και δεν αντικαθιστούν τις επίσημες Προκηρύξεις. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αντλήσουν πληροφορίες από τις επίσημες σελίδες των σχολών, τις οποίες πρέπει οι υποψήφιοι να μελετήσουν πριν υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης οφείλει να πάρει πληροφορίες από τις εγκυκλίους των σχολών και των ακαδημιών