Bertie Truter – herstel na hartoperasie | Awa Nothling – hospitaal | Harriet Meintjes - siek | Nicky Deysel –oogoperasie | Hennie Botha – rug-operasie | Malan Barnard - oogoperasie | Dit is met groot hartseer dat ons bekendmaak dat Sue Duvenhage hierdie week oorlede is. Ons innige simpatie met haar familie.