โรงเรียนลำดวนพิทยาคม ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .32